{2017.7.4} Muhlenberg County at Fulton - nathandixon