{2017.7.3} Muhlenberg County at Owensboro - nathandixon